• metin büyütme
 • Metin silme
 • Çevrilecek Metin Seslendirme

Hintçe Türkçe Çeviri

Hintçe 260 milyondan fazla Hintli tarafından konuşulmaktadır ve 1,2 Milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık 2. Ülkesi olan Hindistan'da konuşulan resmi dildir. Hintçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran grubuna bağlıdır. Hintçe 1991 yılından itibaren Hindistan devleti tarafından resmi dil olarak kabul edilmiştir.

Yıllar önce tüm Hindistan coğrafyasında Sanskritçe yoğun olarak konuşulurken daha sonra Arapça ve Farsçanın da etkilemesiyle birlikte farklı bölgelerde konuşulan 1.000'den fazla dil ortaya çıkmıştır. 2001 yılında Hindistan'da yapılan nüfus sayımına göre 122 ana dil ve 1.599 tane konuşulan farklı diller tespit edilmiştir. Bunlar arasında 1 milyondan fazla kişinin konuştuğu dillerin sayısı 30, en az 10 bin konuşanı olan dillerin sayısı ise 122 olarak belirlenmiştir.

Hindistan’da en çok konuşulan dillerden bazıları şunlardır:

 • Hintçe,
 • Belgalce,
 • Teluguca,
 • Marathi,
 • Tamilce,
 • Urduca,
 • Gujarati,
 • Kannada,
 • Malayalam
 • Pencapça

Hintçe ve diğer birçok yerel dil Devanagari alfabesi ile yazılır. Ayrıca Pakistan'ın ana dili olan Urduca ile Hintçe çok benzeşmektedir. Fakat Pakistan’daki Urduca Arap alfabesi ile yazılırken Hintçede Devanagari Alfabesi kullanılmaktadır. Devanagari alfabesi tıpkı Japoncada olduğu gibi bir hece alfabesidir ve her sembol bir heceyi yani bir sesi temsil etmektedir. Sembollerin tamamın üst kısımlarında yatay bir çizgi bulunmaktadır (Örnek: नमस्कार).

Hintçe, Türkçe ve tüm Latin dillerinde olduğu gibi soldan sağa doğru yazılır. Türkçeye benzeyen bir diğer yanı ise cümle yapısında fiillerin en sonda bulunmasıdır.


pencereyi kapat