• metin büyütme
 • Metin silme
 • Türkçe İngilizce Çeviri - Çevrilecek Metin Seslendirme

İngilizce

Günümüzde dünyanın ortak iletişim dili olarak kullanılan İngilizce, dünya üzerinde Mandarin ve İspanyolcadan sonra en çok konuşulan diller arasında 3. Sıradadır ve 67 ülke tarafından resmi dil olarak kabul edilmektedir.


İngilizce, köken olarak Hint-Avrupa dilleri ailesinden geldiği gibi Cermen dilleri alt birimine ait Batı Cermen dil grubunun bir üyesidir ve bu grupta Anglo-Friz dilleri arasında yer alır.


İngilizce sondan eklemeli bir dildir ve 26 harften oluşmaktadır. Ana dili İngilizce olan en kalabalık ülke 318 milyonluk nüfusu ile ABD'dir. Dünyanın her ülkesinden göç alan ABD'de ana dili İngilizce olan insan sayısı ise 231 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.


Dünya geneline bakıldığında ise 360 ila 400 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Ana dili olmadığı halde İngilizce konuşan insanların sayısı ise son yapılan tahminlere göre 1,8 milyar kişidir. Bu veriler neredeyse dünya üzerindeki insanların 1/4’inin İngilizce konuşabildiği anlamına gelir.İngilizcenin resmi dil olarak konuşulduğu en büyük ülkelerden bazıları şunlardır:


 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Avustralya
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
 • İrlanda Cumhuriyeti
 • Kanada
 • Yeni Zelanda
 • Malta
 • Hindistan
 • Güney Afrika


İngiliz dilbilimci David Crystal’e göre İngilizcenin dünya üzerinde bu kadar yaygın konuşulmasındaki en temel nedenlerden biri 19. Yüzyılın başlarındaki Endüstri Devrimidir. Bu süreçte İngiliz ekonomisi daha da büyüyerek ikiye katlanır ve başta maden ve tekstil alanlarında önemli isimler ve şirketler dünyaya açılmaya başlarlar. İngiliz tüccar ve iş adamlarının dünyaya açılması İngilizcenin günümüzde bu kadar yaygın oluşunun en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir.


Dünyadaki tüm diller gibi İngilizce de günümüzdeki form ve yapısına ulaşmadan önce bazı değişimler geçirmiştir.


Anglosakson Yerleşimi: M.S 5. ve 6. yüzyıllarda İngiltere’ye ayak basan Cermen kavimlerinin bölgedeki Keltlerle etkileşime geçmesi sonucu İngilizcenin temellerinin atıldığı düşünülse de tam tarih verilmesi mümkün değildir.


İskandinav Yerleşimi: Keltlerin kullandığı ve Anglosaksonların dillerinin etkileşime geçmesinden yaklaşık 300 yıl sonra İngiltere toprakları İskandinavya göçüne tanıklık etmiş ve gelen topluluklarla İngilizce büyük bir değişime uğramasa da küçük farklılıklar yaşamıştır.


1066 ve Sonrası: İskandinavların aksine 9.yüzyılda bölgeye ayak basan Normanlar, İngilizce dilini Fransızcanın etkisine maruz bırakmış ve dilin saf yapısı değişikliğe uğramıştır. Ancak bu dönemde İngilizce kelimelerin sayısı arttırılmış ve dil daha zengin bir yapıya bürünmüştür.


İngilizcenin Standartlaşması: Rönesans etkisinin yoğun olarak hissedildiği bu dönemde İngilizce kelimelerin telaffuzları değişime uğramış ve dil zenginleşmeye devam etmiştir.


Kolonileşme ve Globalleşme: İngilizce bu döneme kadar kısıtlı bir coğrafyada kalmış ve değişimi o bölgeye göç olmasıyla meydana gelmiştir. Ancak sömürge arayışları ve ticari var oluş mücadeleleri bu dili uzak topraklara taşımıştır. Diğer dillerle karşılıklı etkileşime giren İngilizce globalleşme ile birlikte dünyaya hükmeden diller arasında yerini almıştır. Günümüzde İngilizce değişmeye, zenginleşmeye ve evrilmeye devam etmektedir.