• metin büyütme
  • Metin silme
  • Çevrilecek Metin Seslendirme

Yunanca Türkçe Çeviri

Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına bir kol oluşturan Yunanca 4.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olarak kabul edilmektedir. Yunanca; dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan yaklaşık 13 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır ve Avrupa Birliğinin resmi dillerinden biridir. Ayrıca Ermenistan, Arnavutluk, Ukrayna ve Romanya'da azınlık dili olarak geçmektedir. Sayfamızı kullanarak anında Yunanca Türkçe çeviri yapabilirsiniz.

Yüzyıllar boyunca defalarca değişikliği uğrayan Yunan alfabesinin bugün kullanılan modern halinde toplamda 24 tane harf vardır. Bu 24 harften 15 tanesi ünsüz, 7 tanesi ünlü harflerden oluşur, 2 tanesi ise bileşik harftir. Yunan alfabesinin tarihi milattan önce 16. yüzyıl ile 12. yüzyıllardaki Miken Uygarlığı’na kadar dayanır. O dönemde rastlanan Miken yazısı ve Doğrusal B hece yazısı Yunan alfabesinin en eski formlarından biri olarak kabul görür.

Yunan alfabesinin Milattan Önce 750 yıllarından beri kullanımda olduğu bilinmektedir. Yunanca Fenike alfabesinden türetilmiştir ve toplam 4 lehçeye ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Aiolik lehçesi,
  • Attika-İonia lehçesi,
  • Arkadia-Kıbrıs lehçesi,
  • Dorik lehçesi

Yunanca tarihte en eski geçmişe sahip diller arasında çok önemli bir konumda yer almaktadır. Bu yüzden Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine büyük katkısı olmuş bir dildir. Bilim, felsefe, sanat alanlarında Yunan dilinin etkileri bariz şekilde görülmektedir. Özellikle matematik, fizik, astronomi, felsefe, siyaset bilimi gibi alanlardaki terimlerin birçoğu küçük değişimlerle de olsa Yunancadan diğer Latin dillerine geçmiştir.

Birçok dilde bulunan bilimsel ve teknik kelime, özellikle sonu -logy ile biten kelimelerin kökeni Yunancaya dayanır. Hatta sadece kelime kökeni olarak değil Yunan alfabesindeki alfa (α), beta (β), teta (θ) gama (γ) epsilon, sigma (σ) gibi harfler halen matematik, istatistik ve fen bilimlerinde birçok önemli denklem ve formülasyonlarda kullanılmaktadır.


pencereyi kapat