• metin büyütme
  • Metin silme
  • Çevrilecek Metin Seslendirme

Urduca Türkçe Çeviri

Hint-Avrupa dil ailesine mensup dillerden biri olan Urduca, Pakistan'ın İngilizce ile birlikte kullandığı 2 resmi dilden biridir. Dünyada 60-70 milyon arasında kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. 2001 Nüfus sayımına göre bu rakamın yaklaşık 52 milyonu Hindistan'da ve 10 Milyonu Pakistan’da yaşamaktadır.

Pakistan halkının %93'ünün konuştuğu ana dillerden biri olan Urduca, Hindistan'da kabul edilen 22 yan dilden biridir. Urduca, ses olarak Hintçeye benzemesine karşın Hint alfabesi olan Devanagari yerine Arap alfabesini kullanmaktadır.

Urducanın konuşulduğu başlıca ülkeler şunlardır:

  • Hindistan

  • Pakistan

  • Amerika Birleşik Devletleri

  • İngiltere

  • Suudi Arabistan

  • Bangladeş

Pakistan’ın bazı bölgelerinde insanlar anadili Urduca olmasına rağmen Hintçe de konuştukları için bu kişilerin anadili kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenle Hintçe konuşanların sayısı ile Urduca konuşan insanların sayısını ayırt etmek çok güç bir hal almaktadır. Bazı çalışmalara göre Urducayı anadili ya da ikinci dili olarak konuşanların sayısının 200 milyonun üzerinde olduğu varsayılmaktadır, fakat Hintçe ile Urduca arasındaki aşırı benzerlik nedeniyle bu rakam net olarak ispatlanamamaktadır.

Urduca birçok dille etkileşim içerisine olmuştur ve Hintçe ile birbirlerine çok benzemektedir, fakat yine de konuşma şekliyle kendi has bir dokuya sahiptir. Urducanın en fazla etkilendiği dillerin başında Hintçeden sonra Arapça, Türkçe ve Farsça gelmektedir. Bu 3 dilden Urducaya geçmiş birçok kelimeye rastlamak mümkündür.

Hatta Urducanın, Türkçe “Ordu” kelimesinden geldiği iddia edilmektedir. Bu nedenle bazen Urduca için “Ordu Dili” de denir. Urducanın Türkçe, Arapça ve Farsça ile etkileşimi 1000 öncesine kadar uzanmaktadır. Hindistan topraklarında Müslüman ordularının elde ettiği zaferleri ve fetihleri ile Arapça ve Farsça dillerinin bu coğrafya gelmesi ile etkileşim başlamıştır. Özellikle Gazneli Mahmut’un Urducanın hâkim olduğu coğrafyalarda elde ettiği zaferler neticesinde Türkçe ile Urduca birbirini etkilemeye başlamıştır. Urduca yazılmış birçok edebi ve tasavvufi eserler mevcuttur.


pencereyi kapat