• metin büyütme
  • Metin silme
  • Çevrilecek Metin Seslendirme

İtalyanca Türkçe Çeviri

İtalyanca; Hint-Avrupa dil ailesinin Roman koluna bağlı ve dünyada 85 milyon kişi tarafından kullanılan Latin kökenli bir dildir. Fransızca, İspanyolca ve Portekizce gibi diğer roman dilleriyle oldukça benzerlikler gösterir. Bu nedenle İtalyancayı bilen birisinin diğer Latin dillerini de öğrenmesi çok zor olmayacaktır.

İtalyanca dilinde neredeyse tüm kelimelerinin ünlü harflerle bitmesi ve şiir gibi kulağa hoş gelen konuşma aksanının olması dil öğrenmek isteyenlerin her zaman ilgisini çekmiştir. Okunduğu gibi konuşulması da İtalyancayı kolay öğrenmeyi sağlayan unsurlar arasında yer almaktadır.

İtalyancanın resmi dil olarak konuşulduğu ülkeler şunlardır:

  • İtalya,
  • Vatikan,
  • İsviçre,
  • San Marino,
  • Slovenya,
  • Hırvatistan

Çok çeşitli şivelere ayrılması İtalyancanın kullanımını biraz olsun zorlaştırmaktadır. Rönesans döneminin İtalya’da başlaması diğer dilleri etkilemesinde en büyük etken olmuştur. Özellikle müzik alanında etkileyici olan İtalyanca duygusal anlatımları oldukça zengin olan bir dildir.

İtalyanca dilinde yalnızca 21 harf bulunmaktadır; fakat “k, j, w, x ve y” gibi harfleri içeren yabancı kökenli kelimelere de rastlamak mümkündür.

İtalyanca dilbilgisi bakımından da bazı kolay noktaları içinde barındırmaktadır. Örneğin; İsimlerin tamamı erkek ya da dişi olarak betimlenir, dişi cinsiyetli kelimeler daha çok “a” harfiyle, erkek cinsiyetli kelimeler ise “o” harfiyle biterler.


pencereyi kapat